Img

Camera Notarilor Publici
ORADEA

.
.

.

.
.
.
.
.
.
. “.”

.

Examene/Concursuri

Concurs schimbare sedii:
- Anunt data desfasurare concurs schimare sedii birouri notariale si lista locuri vacante
- Anunt privind ora si locul desfasurarii concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, organizat in 24 sept. 2018;
- Proces verbal al Comisiei de verificare a indeplinirii conditiilor de inscriere la concurs
- Lista candidatilor inscrisi la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale
- Hotarare validare rezultate concurs schimbare sedii birouri notariale


Examen definitivat:
- Data examen definitivat si lista posturilor destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat
- Situatia centralizata a notarilor stagiari ale caror cereri de inscriere la examenul de definitivat din 16 si 18 octombrie 2018 au fost admise sau respinse;
- Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la examenul de definitivat din 16 si 18 octombrie 2018;
- Anunt privind stabilirea datei si orei de incepere a examenului de definitivat;
- Lista rezultate finale definitivat;


Examen/concurs privind dobandirea calitatii de notar stagiar:
- Avizul Ministerului Justitiei cu privire la bibliografie
- Anunt si lista posturi pentru examen/concurs dobandire calitate notar stagiar
- Date contact unitati medicale si cabinet psihologic
- Anunt taxa de inscriere examen
- Anunt referitor la termenul limita pentru inscrierea la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar
- Anunt privind stabilirea datei si a locului de desfasurare a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar
- Situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi la inscrierea la concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar
- Anexa 6 - Situatia solutionarii contestatiilor formulate de catre candidatii respinsi la inscrierea la concurs;
- Anexa 7 - Situatia centralizata finala a candidatilor declarati admisi la inscrierea la concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar din 12 septembrie 2018;
- Lista cuprinzand rezultatele concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar;
- Lista cuprinzand rezultatele contestatiilor;
- Lista cuprinzand rezultatele finale ale concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar;
- Hotarare de validare a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar;